τι στοίβα και ουρές αφορούν στον προγραμματισμό;

ψήφοι
33

τι στοίβα και ουρές αφορούν στον προγραμματισμό, όπως java, javascript, php κλπ

Δημοσιεύθηκε 19/02/2013 στις 06:24
χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


2 απαντήσεις

ψήφοι
0

Όταν θέλετε συμπεριφορά FIFO μια συλλογή από αντικείμενα χρησιμοποιούν ουράς, ενώ για LIFO χρήση συμπεριφορά STACK

Απαντήθηκε 19/02/2013 στις 06:27
πηγή χρήστη

ψήφοι
3

Μια στοίβα είναι μια δομή δεδομένων LastInFirstOut.

stack Εικόνα

Μια ουρά είναι μία δομή δεδομένων FirstInFirstOut.

εισάγετε περιγραφή της εικόνας εδώ

Απαντήθηκε 19/02/2013 στις 06:38
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more