Πώς να κάνει κύλισης tabpanel στην Extjs 4.1;

ψήφοι
22

Δημιούργησα ένα tabpanel μέσα σε ένα παράθυρο. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω autoScroll:trueμε το παράθυρο, αλλά όχι με την tabpanel. Θα πρέπει να συνεργαστεί με tabpanel έτσι ώστε όταν μετακινηθείτε προς τα κάτω, κατάλογο των ΟΤΑ, δεν θα ανεβεί και εξαφανίζονται.

Tabpanel:

 var  sections = Ext.createWidget('tabpanel', {
  id: 'mytabpanel',
  title: 'UM',
  activeTab: 3,
  closable: true,
  autoScroll: true, // not working
  //defaults:{ autoScroll:true }, //not working

  items: [
  {

Παράθυρο (δοχείο tabpanel):

var window = new Ext.Window({
      id: 'item1',
      closable: true,
      floating: true,
      collapsible: true,
      width: 900,
      height: 600,
      autoScroll: true, //working
    items : mytabpanel

}).show();
Δημοσιεύθηκε 17/03/2013 στις 18:18
χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
2

Θα πρέπει πάντοτε να καθορίζουν τη διάταξη για ένα γονικό κοντέινερ. Σε αυτή την περίπτωση συστατικό το παράθυρό σας θα πρέπει να έχει layout: 'fit'config.

Περπατήστε μέσα από παραδείγματα για να δείτε πώς γίνονται τα πράγματα σε ExtJS. Οι οδηγοί είναι ένα πρέπει να διαβάσει για κάποιον που μόλις ξεκινάμε.

EDIT: Για σχετικές ερώτησή σας σχετικά με εσωτερικό θέματα κύλιση: Ρίξτε μια ματιά σε αυτό το βιολί που έχει αλλάξει πάνω από την αρχική σας θέση - http://jsfiddle.net/REtRQ/3/ Δείχνει το ένθετο πίνακα καρτέλα στο παράθυρο. Παρακαλώ ρίξτε μια ματιά στην χρήση των Ext.defineμεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των συσκευών σας πριν να χρησιμοποιηθούν στην πραγματικότητα. Αυτό σας επιτρέπει καθαρό διαχωρισμό κώδικα και δεν σας αναγκάζουν να χρησιμοποιήσετε καθολικές μεταβλητές. Σημειώστε πως τα πάντα είναι το όνομά απόσταση μεταξύ τους αυτόματα.

Απαντήθηκε 18/03/2013 στις 01:57
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more