Πώς να αποθηκεύσετε τιμές σε db με τον τύπο Class <; εκτείνεται Προβολή> χρησιμοποιώντας αδρανοποίησης

ψήφοι
50

Σε φασόλια μου έχω

Class<? extends View> viewClass  = null;

και το αρχείο χαρτογράφηση αδρανοποίησης μου έχουν

   <property name=viewClass type=java.lang.Class>
      <column name=menu_url_class />
  </property>

τότε ρίχνουν

org.hibernate.HibernateException: Unable to locate named class name.class

Βοήθησέ με να το διορθώσω αυτό;

Δημοσιεύθηκε 07/12/2014 στις 10:58
χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
2

Αδρανοποίηση προσφέρει την ClassType ώστε να μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα αντικείμενο κατηγορίας σε VARCHAR (ή VARCHAR2 στην Oracle ).

 1. Βεβαιωθείτε ότι menu_url_class είναι VARCHAR.

 2. Αλλάξτε τη χαρτογράφηση σε:

  <property name="viewClass" type="class">
    <column name="menu_url_class" />
  </property>
  
Απαντήθηκε 07/12/2014 στις 12:05
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more