Ο τίτλος πρέπει να είναι επεξεργάσιμα με ένα εικονίδιο επεξεργασίας κοντά σε αυτό

ψήφοι
0

Ο τίτλος πρέπει να είναι επεξεργάσιμα με ένα εικονίδιο επεξεργασίας κοντά σε αυτό, και ενώ κάνετε κλικ επεξεργαστείτε εικονίδιο πλαίσιο εισαγωγής θα πρέπει να εμφανίζεται και αυτό που πληκτρολογείτε πρέπει να αντικαταστήσει τον τίτλο ...

Δημοσιεύθηκε 28/09/2016 στις 04:39
χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more