Λήψη σφάλμα όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε προσθέσετε την εντολή της μετανάστευσης στην κονσόλα διαχειριστή πακέτων

ψήφοι
32

Χρειάζομαι ένα άλλο σύνολο μάτια για να εξετάσουμε αυτό το θέμα. Ο κώδικας που ακολουθεί είναι να τρέξει στο Visual Studio και όταν είναι σε αδράνεια το πράσινο πλαϊνή μπάρα δείχνει ότι η σύνταξη είναι σωστή.

Ωστόσο, όταν τρέχω ένα πρόσθετο μετανάστευσης στην κονσόλα διαχειριστή πακέτων που απαντά με το ακόλουθο μήνυμα λάθους.

«Μη έγκυρη αντικείμενο πέρασε σε, ':' ή '}' αναμένεται (817).

Φαίνεται να διαφωνήσω με την εφαρμογή της εξάρτησης μου, αλλά δεν μπορώ να βρω καμία περίπτωση που λείπει το βραχίονα ή κόμμα.

Αν μπορείτε να το βρείτε, θα παράσχει ευχαρίστως την απάντησή σας με τη ψήφο. Ευχαριστώ!

{
 buildOptions: {
  emitEntryPoint: true,
  preserveCompilationContext: true
 },
 dependencies: {
  Microsoft.NETCore.App: {
   version: 1.0.1,
   type: platform
  },
  Microsoft.AspNetCore.Diagnostics: 1.0.0,
  Microsoft.Extensions.Configuration.FileExtensions: 1.0.0,
  Microsoft.AspNetCore.Server.IISIntegration: 1.0.0,
  Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel: 1.0.1,
  Microsoft.Extensions.Logging.Console: 1.0.0,
  Microsoft.Extensions.Configuration.Json: 1.0.0,
  Microsoft.AspNetCore.StaticFiles: 1.0.0,
  Microsoft.AspNetCore.Mvc: 1.0.0,
  Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer: 1.1.0,
  Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools: 1.1.0-preview4-final,
  Microsoft.AspNetCore.Identity: 1.0.0 //New package required for added functionality
 },
 frameworks: {
  netcoreapp1.0: {
   imports: [
    dotnet5.6,
    portable-net45+win8
   ]
  }
 },
 publishOptions: {
  include: [
   wwwroot,
   web.config
  ]
 },
 runtimeOptions: {
  configProperties: {
   System.GC.Server: true
  }
 },
 scripts: {
  postpublish: [ dotnet publish-iis --publish-folder %publish:OutputPath% --framework %publish:FullTargetFramework% ]
 },
 tools: {
  Microsoft.AspNetCore.Server.IISIntegration.Tools: 1.0.0-preview2-final,
  Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools: 1.1.0-preview4-final
 }
}
Δημοσιεύθηκε 22/11/2016 στις 17:49
χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
6

Το μόνο πρόβλημα που ανιχνεύει σε JSON σας είναι το σχόλιο που έχουμε εδώ

//New package required for added functionality

Τα σχόλια δεν ισχύουν σε μια δομή JSON έτσι κατά πάσα πιθανότητα σφάλματος σχετίζεται με αυτήν.

Απαντήθηκε 22/11/2016 στις 17:54
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more