Ισχυρισμός μήνυμα σφάλματος στην έκθεση του ταμπλό JMeter

ψήφοι
20

Είμαι δημιουργώντας έκθεση ταμπλό JMeter χρησιμοποιώντας ένα αρχείο .jmx, αυτό λειτουργεί μια χαρά, αλλά έχω πάρει την ανταπόκριση κωδικό σφάλματος στην έκθεση, δεν είναι σε θέση να πάρει το μήνυμα λάθους ισχυρισμό της έκθεσης.

Έχω

Δημοσιεύθηκε 13/06/2017 στις 08:57
χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more