Πώς να καταλάβετε γραφομηχανή υπογραφή δείκτη;

ψήφοι
4

αν έχω έναν τύπο σαν αυτό

{[index: string]: number}

Αυτό σημαίνει ότι τα κλειδιά για το αντικείμενο μου μπορεί να είναι συμβολοσειρά και η αξία θα είναι αριθμός .

Ήθελα να ξέρω αν αυτή η λέξη indexέχει καμία σημασία, π.χ., είναι μια διαφορά μεταξύ των δύο παρακάτω τύπους εκεί

{[index: string]: number}

και

{[key: string]: number}

Θα είναι μεγάλη, αν κάποια αναφορά μπορεί να παρέχεται από docs.

Δημοσιεύθηκε 03/05/2019 στις 11:54
χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
1

Όχι, indexείναι απλά ένα όνομα που έχει εκχωρηθεί για να δείξει το δείκτη. Πρακτικά και οι δύο τύποι είναι ίδιες.

Απαντήθηκε 03/05/2019 στις 11:58
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more