Συνεδρία σε Java servlet

ψήφοι
20

Θα ήθελα να κάνω το πρόγραμμα servlet για τη συνέχεια », τη δημιουργία ενός servlet που ονομάζεται com.SessServlet.If έχετε πρόσβαση στο servlet σε ένα νέο πρόγραμμα περιήγησης, στη συνέχεια, για πρώτη φορά, θα πρέπει να εμφανίζει“Καλώς ορίσατε, Νέος”. Όταν ανανεώνετε την ίδια σελίδα θα πρέπει να display'Welcome Πίσω. επισκέπτεστε τη σελίδα για <no of times you have refreshed the page>»«.

`package com.SessServlet122;
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
public class SessServlet extends HttpServlet
{

public void service(HttpServletRequest req,HttpServletResponse res)throws ServletException,IOException
{
  res.setContentType(text/html);
  int i;
  PrintWriter pw=res.getWriter();
  HttpSession hs=req.getSession();
  i=0;
  if(hs.isNew())
  {

    pw.println(Hello:::+i);
  }
  else
  {  i++;
    pw.println(Welcome Back:Ur entry count is::::+i);
  }

  pw.close();
}
}`

Αλλά αυτός ο κωδικός δεν λειτουργεί σωστά. Πώς να λύσουμε αυτό; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Δημοσιεύθηκε 15/04/2011 στις 08:16
χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


2 απαντήσεις

ψήφοι
1

Θα πρέπει να αποθηκεύσετε αυτή την αντίθεση ως sessionVariable, με αυτόν τον τρόπο θα έχετε την εργασία.
Χρειάζεται αυτή τη γραμμή μετά από σας pw.close();κλήση:

hs.setAttribute("counter", i);

Επίσης, η προετοιμασία του μετρητή σας iθα πρέπει να μοιάζει κάπως έτσι:

Integer i = (Integer)hs.getAttribute("counter");
if (i == null)
  i = 0;
Απαντήθηκε 15/04/2011 στις 08:20
πηγή χρήστη

ψήφοι
1

Ιχνος:

 • Δημιουργήστε ένα Servlet
 • Από service()τη μέθοδο ανάκτηση σύνοδο και που ένα χαρακτηριστικό σε συνεδρία αν του υπάρχει άλλος που ans προβολής κατάλληλο μήνυμα
 • Σε jsp χρήση JSTL για να εμφανίσετε το μετρητή, για παράδειγμα: εάν ορίσετε το χαρακτηριστικό ήταν HitCount τότε jsp χρήσης ${hitCount}
Απαντήθηκε 15/04/2011 στις 08:21
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more