αποτέλεσμα ερώτημα SQL πρέπει να αθροίζονται

ψήφοι
30

Κώδικας είναι

select customerid, count(campaignid) as T, Convert (varchar, CreatedOn,23) from customerbenefits 
where campaignid='6EDBB808-1A91-4B1D-BE1D-27EF15C5D4C7'
and createdon between '2019-09-01' and '2019-10-01'
group by customerid,CreatedOn
having count(campaignid)>1
order by createdon desc 

αποτέλεσμα είναι

 --             id      /    count /time     
 --18655680-3B5E-4001-1984-00000000 / 12  /2019-09-30
 --18655680-3B5E-4001-1984-00000000 / 7  /  2019-09-30
 --18655680-3B5E-4001-1984-00000000 / 6  / 2019-09-30

Θέλω να οδηγήσει, όπως

 --             id   /       count / time   
 -- 18655680-3B5E-4001-1984-00000000 / 25/ 2019-09-30

Θέλω να ομαδοποιηθούν στο φίλτρο και το άθροισμα μετράει το χρόνο.

Πώς μπορώ να αλλάξω το ερώτημα μου;

Δημοσιεύθηκε 07/10/2019 στις 12:59
χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
0

Χρησιμοποιήστε δύο επίπεδα συγκέντρωσης:

select customerid, dte, sum(T)
from (select customerid, count(*) as T, convert(varchar(255), CreatedOn, 23) as dte
   from customerbenefits 
   where campaignid = '6EDBB808-1A91-4B1D-BE1D-27EF15C5D4C7' and
      createdon >= '2019-09-01' and
      createdon < '2019-10-01'
   group by customerid, CreatedOn
   having count(*) > 1
   ) t
group by customerid, dte
order by createdon desc ;

Παρατηρήστε ότι άλλαξα τις συγκρίσεις ημερομηνία, ώστε τα μεσάνυχτα της 10.01.2019 δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία για το Σεπτέμβριο.

Απαντήθηκε 07/10/2019 στις 13:01
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more