δοκιμή αίτημα Ajax JSF εφαρμογή ελατήριο χρησιμοποιώντας JMeter

ψήφοι
2

Είμαι με τη χρήση μετρητή j για να ελέγξετε πόσο χρόνο παίρνει από ένα πάτημα ενός κουμπιού a4j από την πλευρά του πελάτη με την απάντηση του server.

Για να επιτευχθεί αυτό θα ανοίξει ένα αίτημα HTTP χρησιμοποιώντας βιολιστής και κοίταξε για:

 1. αίτημα ajax να αποκωδικοποιηθεί και εισάγεται το με τις τιμές στην κεφαλίδα HTTP;
 2. Τι άλλο πρέπει να εισάγετε για να στείλετε ένα αίτημα; sessionid; πώς να το τοποθετήσετε στην κεφαλίδα HTTP;

Μου τρέχουν στον ίδιο υπολογιστή όπου τρέχει Tomcat και μπορώ να δω το Eclipse καταγραφικό μου μπαίνω στη δεξιά σελίδα, αλλά το κουμπί ώθησης δεν πιέζεται, μπορεί κάποιος να με βοηθήσει παρακαλώ.

Αυτό είναι το καταγραφικό έχω πάρει στο Eclipse:

2011-08-17 09:52:32,673 ERROR [_ErrorPageWriter] An exception occurred
javax.faces.FacesException: javax.crypto.BadPaddingException: Given final block not properly padded
  at org.apache.myfaces.shared_impl.util.StateUtils.symmetric(StateUtils.java:456)
  at org.apache.myfaces.shared_impl.util.StateUtils.symmetric(StateUtils.java:494)
  at org.apache.myfaces.shared_impl.util.StateUtils.decrypt(StateUtils.java:294)
  at org.apache.myfaces.shared_impl.util.StateUtils.reconstruct(StateUtils.java:243)
  at org.apache.myfaces.renderkit.html.HtmlResponseStateManager.getSavedState(HtmlResponseStateManager.java:187)
  at org.apache.myfaces.renderkit.html.HtmlResponseStateManager.getTreeStructureToRestore(HtmlResponseStateManager.java:151)
  at org.ajax4jsf.application.AjaxStateManager.restoreLogicalViewId(AjaxStateManager.java:564)
  at org.ajax4jsf.application.AjaxStateManager.restoreStateFromSession(AjaxStateManager.java:495)
  at org.ajax4jsf.application.AjaxStateManager.restoreView(AjaxStateManager.java:444)
  at org.apache.myfaces.application.jsp.JspViewHandlerImpl.restoreView(JspViewHandlerImpl.java:515)
  at org.ajax4jsf.application.ViewHandlerWrapper.restoreView(ViewHandlerWrapper.java:107)
  at org.apache.myfaces.lifecycle.RestoreViewExecutor.execute(RestoreViewExecutor.java:85)
  at org.apache.myfaces.lifecycle.LifecycleImpl.executePhase(LifecycleImpl.java:103)
  at org.apache.myfaces.lifecycle.LifecycleImpl.execute(LifecycleImpl.java:76)
  at javax.faces.webapp.FacesServlet.service(FacesServlet.java:151)
  at org.apache.myfaces.webapp.MyFacesServlet.service(MyFacesServlet.java:103)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:290)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
  at org.ajax4jsf.webapp.BaseXMLFilter.doXmlFilter(BaseXMLFilter.java:206)
  at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.handleRequest(BaseFilter.java:290)
  at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.processUploadsAndHandleRequest(BaseFilter.java:388)
  at org.ajax4jsf.webapp.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:515)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
  at com.coral.project.web.context.ExecutionContextFilter.doFilter(ExecutionContextFilter.java:75)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
  at org.springframework.orm.hibernate3.support.OpenSessionInViewFilter.doFilterInternal(OpenSessionInViewFilter.java:198)
  at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:76)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:235)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:206)
  at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:233)
  at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
  at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:127)
  at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:102)
  at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:109)
  at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:298)
  at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:852)
  at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.process(Http11Protocol.java:588)
  at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$Worker.run(JIoEndpoint.java:489)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:662)
Caused by: javax.crypto.BadPaddingException: Given final block not properly padded
  at com.sun.crypto.provider.SunJCE_f.b(DashoA13*..)
  at com.sun.crypto.provider.SunJCE_f.b(DashoA13*..)
  at com.sun.crypto.provider.DESCipher.engineDoFinal(DashoA13*..)
  at javax.crypto.Cipher.doFinal(DashoA13*..)
  at org.apache.myfaces.shared_impl.util.StateUtils.symmetric(StateUtils.java:452)
  ... 40 more

EDIT: Νομίζω ότι αυτό θα ήταν χρήσιμο να undersand το πρόβλημά μου:

εισάγετε

Δημοσιεύθηκε 10/08/2011 στις 18:40
χρήστη
Σε άλλες γλώσσες...                            


1 απαντήσεις

ψήφοι
1

Αν δεν είστε σίγουροι για το τι AJAX κλήση σας απαιτεί για να είναι επιτυχής, το πιο εύκολο πράγμα να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε μεσολάβησης HTTP και να καταγράφει τη δράση. Αυτό θα σας δώσει όλες τις παραμέτρους που πέρασε στο διακομιστή, μαζί με τις τιμές τους σε χρόνο ρεκόρ.

Στη συνέχεια, ανάλογα με την περίπτωση, να κάνετε τις τιμές των παραμέτρων δυναμικής (sessionid είναι ένα καλό παράδειγμα).

Πώς να καταγράφει :

Απαντήθηκε 11/08/2011 στις 13:51
πηγή χρήστη

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more