Ερωτήσεις με ετικέτα [django-orm]

Δημοσιεύθηκε 11/11/2008 στις 00:42
χρήστη Brian M. Hunt
Δημοσιεύθηκε 12/01/2009 στις 13:21
χρήστη muhuk
Δημοσιεύθηκε 21/01/2009 στις 04:58
χρήστη Brian M. Hunt
Δημοσιεύθηκε 10/02/2009 στις 10:16
χρήστη Baishampayan Ghose
Δημοσιεύθηκε 10/02/2009 στις 18:12
χρήστη Huuuze
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Βοήθεια με τη διαγραφή reconds στο Django
Δημοσιεύθηκε 18/03/2009 στις 20:04
χρήστη Anand
Δημοσιεύθηκε 25/03/2009 στις 04:24
χρήστη Bobby Moretti
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
3k
πώς να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο σε Django
Δημοσιεύθηκε 18/05/2009 στις 05:05
χρήστη user102724
Δημοσιεύθηκε 30/05/2009 στις 08:59
χρήστη Lakshman Prasad
Δημοσιεύθηκε 31/05/2009 στις 08:27
χρήστη shanyu
ψήφοι
7
απαντήσεις
3
προβολές
4k
Django - αναδιάταξη queryset μετά τον τεμαχισμό αυτό
Δημοσιεύθηκε 02/06/2009 στις 10:35
χρήστη shanyu
Δημοσιεύθηκε 06/06/2009 στις 16:15
χρήστη shanyu
Δημοσιεύθηκε 09/06/2009 στις 08:31
χρήστη shanyu
Δημοσιεύθηκε 09/06/2009 στις 17:15
χρήστη DjangoNewbe
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
504
Django ORM Δημιουργεί Φάντασμα Alias ​​σε SQL Εγγραφή
Δημοσιεύθηκε 18/06/2009 στις 15:39
χρήστη Carl G
Δημοσιεύθηκε 22/06/2009 στις 16:36
χρήστη Carl G
ψήφοι
2
απαντήσεις
4
προβολές
4k
.create () η χρήση Django RelatedManager του;
Δημοσιεύθηκε 09/07/2009 στις 01:51
χρήστη Andrey Fedorov
Δημοσιεύθηκε 10/08/2009 στις 09:32
χρήστη Manoj Govindan
ψήφοι
18
απαντήσεις
6
προβολές
19k
Προεπιλεγμένη εικόνα για ImageField στο ORM Django του
Δημοσιεύθηκε 14/08/2009 στις 08:20
χρήστη Yuvi
Δημοσιεύθηκε 03/09/2009 στις 02:20
χρήστη priestc
Δημοσιεύθηκε 04/09/2009 στις 19:16
χρήστη Deniz Dogan
Δημοσιεύθηκε 08/09/2009 στις 11:07
χρήστη logion
Δημοσιεύθηκε 15/09/2009 στις 11:31
χρήστη user173703
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Django ORM - ανάθεση μιας πρώτων αξία για DecimalField
Δημοσιεύθηκε 24/09/2009 στις 17:20
χρήστη M. Ryan
Δημοσιεύθηκε 02/10/2009 στις 17:56
χρήστη muhuk
Δημοσιεύθηκε 14/10/2009 στις 15:57
χρήστη Dmitry Nedbaylo
Δημοσιεύθηκε 13/11/2009 στις 23:07
χρήστη IProblemFactory
Δημοσιεύθηκε 26/11/2009 στις 13:30
χρήστη Joe Petrini
Δημοσιεύθηκε 03/12/2009 στις 17:33
χρήστη rlafuente
Δημοσιεύθηκε 09/12/2009 στις 15:41
χρήστη yedpodtrzitko
Δημοσιεύθηκε 11/12/2009 στις 21:52
χρήστη IProblemFactory
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
156
Ταξινόμηση προϊόντων μετά dateinterval και το βάρος
Δημοσιεύθηκε 13/12/2009 στις 00:12
χρήστη rinti
Δημοσιεύθηκε 17/12/2009 στις 22:44
χρήστη diegueus9
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
821
μοντέλα Django γενική μοντελοποίηση
Δημοσιεύθηκε 21/12/2009 στις 11:07
χρήστη Lakshman Prasad
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
422
Φίλτρο με τον τομέα έχει σχέση με Django;
Δημοσιεύθηκε 31/12/2009 στις 10:20
χρήστη kn3l
ψήφοι
2
απαντήσεις
3
προβολές
1k
Συγκρότημα ερώτημα Django πάνω από ξένα κλειδιά
Δημοσιεύθηκε 08/01/2010 στις 14:11
χρήστη blackrobot
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Σφάλμα κατά την προσθήκη ενός ManyToManyField στο Django
Δημοσιεύθηκε 21/01/2010 στις 01:18
χρήστη RadiantHex
Δημοσιεύθηκε 21/01/2010 στις 14:10
χρήστη RadiantHex
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Κατάταξη στο πλαίσιο Django ORM ή SQL;
Δημοσιεύθηκε 26/01/2010 στις 18:25
χρήστη RadiantHex
Δημοσιεύθηκε 01/02/2010 στις 22:29
χρήστη blackrobot
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
245
Παραγγελία Django αντικείμενα τυχαία
Δημοσιεύθηκε 08/02/2010 στις 20:15
χρήστη Stuart Grimshaw
Δημοσιεύθηκε 11/02/2010 στις 20:35
χρήστη Bryan Veloso
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Django πρακτική γενικές σχέσεις
Δημοσιεύθηκε 16/02/2010 στις 18:13
χρήστη Dudevil
ψήφοι
60
απαντήσεις
5
προβολές
28k
Django, φιλτράρισμα ερωτήματος από μέθοδο μοντέλο
Δημοσιεύθηκε 16/02/2010 στις 21:14
χρήστη Hellnar
Δημοσιεύθηκε 01/03/2010 στις 21:44
χρήστη T. Stone
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Django: Ομάδα του;
Δημοσιεύθηκε 13/03/2010 στις 00:43
χρήστη mpen
ψήφοι
63
απαντήσεις
3
προβολές
54k
Επιλέξτε διακριτές τιμές από ένα πεδίο πίνακα
Δημοσιεύθηκε 17/03/2010 στις 21:56
χρήστη alj
ψήφοι
15
απαντήσεις
3
προβολές
7k
Μοντέλο σε υπο-κατάλογο μέσω app_label;
Δημοσιεύθηκε 19/03/2010 στις 18:28
χρήστη nikola
ψήφοι
14
απαντήσεις
4
προβολές
2k
Tricky μοντέλο κληρονομιά - Django
Δημοσιεύθηκε 22/03/2010 στις 01:01
χρήστη RadiantHex
ψήφοι
6
απαντήσεις
1
προβολές
602
Δημοτικότητα Αλγόριθμος - SQL / Django
Δημοσιεύθηκε 22/03/2010 στις 22:38
χρήστη RadiantHex
Δημοσιεύθηκε 24/03/2010 στις 01:10
χρήστη T. Stone
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
262
Μπορεί αυτό να γίνει με την ORM; - Django
Δημοσιεύθηκε 24/03/2010 στις 16:37
χρήστη RadiantHex
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
441
Πώς να αλλάξετε db στο Django ανάλογα με request.get_host ();
Δημοσιεύθηκε 28/03/2010 στις 07:05
χρήστη Alexandr
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
410
Django: παραγγελία από πίσω σχετικό ακίνητο τομέα
Δημοσιεύθηκε 30/03/2010 στις 07:34
χρήστη Silver Light
Δημοσιεύθηκε 31/03/2010 στις 14:34
χρήστη Brian M. Hunt
Δημοσιεύθηκε 16/04/2010 στις 14:40
χρήστη Yaroslav
Δημοσιεύθηκε 10/05/2010 στις 18:47
χρήστη Purrell
Δημοσιεύθηκε 14/05/2010 στις 19:32
χρήστη ldlework
Δημοσιεύθηκε 15/05/2010 στις 05:23
χρήστη parxier
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
840
Αποτελεσματική ερώτημα με Generic Σχέσεις
Δημοσιεύθηκε 21/05/2010 στις 11:53
χρήστη xRobot
ψήφοι
7
απαντήσεις
3
προβολές
4k
Django: select_related και GenericRelation
Δημοσιεύθηκε 30/05/2010 στις 16:10
χρήστη Parand
Δημοσιεύθηκε 31/05/2010 στις 10:53
χρήστη sebpiq
Δημοσιεύθηκε 14/06/2010 στις 11:44
χρήστη Galen
ψήφοι
5
απαντήσεις
1
προβολές
10k
Django φίλτρο QuerySet + order_by + όριο
Δημοσιεύθηκε 15/06/2010 στις 16:36
χρήστη bjudson
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Django ORM και PostgreSQL όρια σύνδεσης
Δημοσιεύθηκε 15/06/2010 στις 21:45
χρήστη bennylope
Δημοσιεύθηκε 16/06/2010 στις 20:21
χρήστη user307927
Δημοσιεύθηκε 17/06/2010 στις 02:22
χρήστη bennylope
Δημοσιεύθηκε 20/06/2010 στις 16:59
χρήστη jnh
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
64
Υπάρχει κάτι σαν unique_together (max_occurences = 3) υπάρχουν;
Δημοσιεύθηκε 30/06/2010 στις 15:20
χρήστη Tomasz Zielinski
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Django ORM εσφαλμένη ανάγνωση ακολουθίες PostgreSQL;
Δημοσιεύθηκε 02/07/2010 στις 17:21
χρήστη bennylope
Δημοσιεύθηκε 08/07/2010 στις 08:24
χρήστη sebpiq
Δημοσιεύθηκε 20/07/2010 στις 19:00
χρήστη outofculture
ψήφοι
6
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Πόσες σειρές έχουν διαγραφεί;
Δημοσιεύθηκε 27/07/2010 στις 08:51
χρήστη Tomasz Wysocki
ψήφοι
1
απαντήσεις
3
προβολές
147
Πώς να μιμηθούν Python σετ με Django ORM;
Δημοσιεύθηκε 02/08/2010 στις 08:46
χρήστη luc
ψήφοι
28
απαντήσεις
3
προβολές
7k
Django-ORM διάκριση πεζών-κεφαλαίων προκειμένου η
Δημοσιεύθηκε 04/08/2010 στις 18:21
χρήστη simplyharsh
Δημοσιεύθηκε 07/08/2010 στις 20:53
χρήστη GJ.
Δημοσιεύθηκε 20/08/2010 στις 05:59
χρήστη akrisanov
Δημοσιεύθηκε 25/08/2010 στις 13:40
χρήστη gistart
ψήφοι
5
απαντήσεις
3
προβολές
5k
Django ισοδύναμο SQL ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Δημοσιεύθηκε 09/09/2010 στις 20:36
χρήστη Adam Nelson
Δημοσιεύθηκε 11/09/2010 στις 07:36
χρήστη gtujan
ψήφοι
6
απαντήσεις
1
προβολές
9k
Django επιλέξτε διακριτές
Δημοσιεύθηκε 13/09/2010 στις 06:51
χρήστη pkdkk
Δημοσιεύθηκε 17/09/2010 στις 06:11
χρήστη thebossman
ψήφοι
34
απαντήσεις
5
προβολές
20k
Συνέχειες Εξωτερικών Βασικά αντικείμενα στο Django
Δημοσιεύθηκε 20/09/2010 στις 15:16
χρήστη Kieran Lynn
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
260
Django ερώτημα σχετικά με την ιστορία
Δημοσιεύθηκε 24/09/2010 στις 16:44
χρήστη schneck
Δημοσιεύθηκε 28/09/2010 στις 15:10
χρήστη demux
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
220
Αύξηση ένα πεδίο datetime με queryset.update
Δημοσιεύθηκε 01/10/2010 στις 20:47
χρήστη priestc
ψήφοι
60
απαντήσεις
4
προβολές
73k
SELECT distinct μεμονωμένες στήλες Django;
Δημοσιεύθηκε 03/10/2010 στις 23:14
χρήστη jamida
Δημοσιεύθηκε 06/10/2010 στις 08:24
χρήστη luc
Δημοσιεύθηκε 06/10/2010 στις 09:15
χρήστη chefsmart
Δημοσιεύθηκε 07/10/2010 στις 08:53
χρήστη Joelbitar
Δημοσιεύθηκε 11/10/2010 στις 01:25
χρήστη JudoWill
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Django __in πεζά
Δημοσιεύθηκε 13/10/2010 στις 11:28
χρήστη schneck
Δημοσιεύθηκε 13/10/2010 στις 12:41
χρήστη Oli
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Django ManyRelatedManager φιλτράρισμα με βάση μέσω τάξη
Δημοσιεύθηκε 15/10/2010 στις 14:22
χρήστη Oli
Δημοσιεύθηκε 24/10/2010 στις 23:42
χρήστη jMyles
Δημοσιεύθηκε 25/10/2010 στις 14:27
χρήστη Lyle Pratt
ψήφοι
4
απαντήσεις
3
προβολές
2k
Django MULTIDB: εγγραφή σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων
Δημοσιεύθηκε 28/10/2010 στις 08:26
χρήστη Benjamin Wohlwend
ψήφοι
13
απαντήσεις
3
προβολές
24k
Django: εφαρμογή ενώνω τη χρήση Django ORM;
Δημοσιεύθηκε 08/11/2010 στις 14:44
χρήστη Continuation
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
966
εξοικονόμησης Django ManyToMany δεν είναι έγκυρη
Δημοσιεύθηκε 15/11/2010 στις 08:24
χρήστη ApPeL
Δημοσιεύθηκε 19/11/2010 στις 03:49
χρήστη davidchambers
Δημοσιεύθηκε 24/11/2010 στις 21:47
χρήστη Mike Shultz
Δημοσιεύθηκε 25/11/2010 στις 23:23
χρήστη mpen
Δημοσιεύθηκε 26/11/2010 στις 07:34
χρήστη ApPeL
Δημοσιεύθηκε 29/11/2010 στις 01:14
χρήστη user469652
Δημοσιεύθηκε 06/12/2010 στις 21:25
χρήστη John Magistr
Δημοσιεύθηκε 09/12/2010 στις 15:42
χρήστη Nicolae Surdu
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
59
Django: Απλούστευση καιρό «συμμετάσχετε είναι;
Δημοσιεύθηκε 18/12/2010 στις 20:28
χρήστη David Wolever
Δημοσιεύθηκε 18/12/2010 στις 21:40
χρήστη NiKo
ψήφοι
49
απαντήσεις
4
προβολές
50k
φίλτρο Django πολλά-προς-πολλά με περιέχει
Δημοσιεύθηκε 22/12/2010 στις 08:44
χρήστη Grave_Jumper
Δημοσιεύθηκε 28/12/2010 στις 08:31
χρήστη Deepan S
ψήφοι
9
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Δείτε τα ερωτήματα SQL για Django queryset διαγράψετε
Δημοσιεύθηκε 29/12/2010 στις 18:37
χρήστη tcarobruce
Δημοσιεύθηκε 31/12/2010 στις 22:47
χρήστη blcArmadillo
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Django ORM QuerySet διασταύρωση από ένα πεδίο
Δημοσιεύθηκε 03/01/2011 στις 10:24
χρήστη Sri Raghavan
Δημοσιεύθηκε 07/01/2011 στις 20:13
χρήστη Joelbitar
Δημοσιεύθηκε 11/01/2011 στις 05:43
χρήστη Bryan Veloso
Δημοσιεύθηκε 15/01/2011 στις 04:06
χρήστη boatcoder
Δημοσιεύθηκε 21/01/2011 στις 17:47
χρήστη Randy
Δημοσιεύθηκε 27/01/2011 στις 01:27
χρήστη Gabriel Grant
ψήφοι
11
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Πώς λαβή commit_on_success είναι ένθετα;
Δημοσιεύθηκε 31/01/2011 στις 13:33
χρήστη Juan Riaza
ψήφοι
31
απαντήσεις
3
προβολές
6k
Django: Δύναμη επιλέξτε σχετίζονται;
Δημοσιεύθηκε 03/02/2011 στις 21:55
χρήστη mpen
ψήφοι
23
απαντήσεις
4
προβολές
28k
Django Blob Μοντέλο Πεδίο
Δημοσιεύθηκε 06/02/2011 στις 17:59
χρήστη Cerin
Δημοσιεύθηκε 06/02/2011 στις 21:14
χρήστη TheLizardKing
ψήφοι
0
απαντήσεις
3
προβολές
518
Django: Φιλτράρισμα με σχόλια Αποτελέσματα
Δημοσιεύθηκε 06/02/2011 στις 23:35
χρήστη TheLizardKing
Δημοσιεύθηκε 07/02/2011 στις 09:12
χρήστη culebrón
Δημοσιεύθηκε 10/02/2011 στις 18:22
χρήστη MajorGeek
Δημοσιεύθηκε 11/02/2011 στις 09:36
χρήστη omat
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
816
Django στοιβάζονται inline διαχειριστή ερώτηση
Δημοσιεύθηκε 11/02/2011 στις 14:14
χρήστη orokusaki
ψήφοι
1
απαντήσεις
2
προβολές
284
Συγκεντρωτικά δεδομένα χρησιμοποιώντας το ORM
Δημοσιεύθηκε 13/02/2011 στις 02:55
χρήστη Besto
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
849
Django manytomany και η modelform
Δημοσιεύθηκε 13/02/2011 στις 06:50
χρήστη Maxim Mai
Δημοσιεύθηκε 21/02/2011 στις 17:48
χρήστη Belmin Fernandez
Δημοσιεύθηκε 27/02/2011 στις 10:35
χρήστη user636381
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
29
Πώς μπορώ να βρω όλα τα ObjectAs που δεν έχουν ObjectP;
Δημοσιεύθηκε 01/03/2011 στις 21:38
χρήστη boatcoder
Δημοσιεύθηκε 07/03/2011 στις 10:08
χρήστη Don
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
3k
Πώς να διαγράψετε μόνο σχέση M2M;
Δημοσιεύθηκε 09/03/2011 στις 14:00
χρήστη robos85
Δημοσιεύθηκε 16/03/2011 στις 14:43
χρήστη Don
Δημοσιεύθηκε 18/03/2011 στις 23:13
χρήστη AgDude
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
107
αναζήτηση βάθος σχέση
Δημοσιεύθηκε 19/03/2011 στις 21:49
χρήστη frnhr
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
541
Django αυτο-αναφορά ένθετη querysets
Δημοσιεύθηκε 21/03/2011 στις 20:59
χρήστη Evgeny
ψήφοι
11
απαντήσεις
3
προβολές
3k
διάλυμα ερώτημα Django N + 1
Δημοσιεύθηκε 24/03/2011 στις 15:14
χρήστη orokusaki
Δημοσιεύθηκε 27/03/2011 στις 11:58
χρήστη brayn
Δημοσιεύθηκε 28/03/2011 στις 21:35
χρήστη M. Ryan
Δημοσιεύθηκε 29/03/2011 στις 21:41
χρήστη Continuation
Δημοσιεύθηκε 30/03/2011 στις 03:36
χρήστη Continuation
Δημοσιεύθηκε 30/03/2011 στις 12:19
χρήστη Cerin
Δημοσιεύθηκε 30/03/2011 στις 16:06
χρήστη user684334
Δημοσιεύθηκε 30/03/2011 στις 21:29
χρήστη saltycrane
Δημοσιεύθηκε 02/04/2011 στις 04:59
χρήστη Benjamin Wohlwend
Δημοσιεύθηκε 04/04/2011 στις 02:47
χρήστη Zhu Tao
ψήφοι
3
απαντήσεις
3
προβολές
879
Django, πρόβλημα πολυμορφισμό και Ν + 1 ερωτήματα
Δημοσιεύθηκε 10/04/2011 στις 12:41
χρήστη julkiewicz
Δημοσιεύθηκε 10/04/2011 στις 15:05
χρήστη Ruben Quinones
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
335
Σφάλμα Python PostgreSQL Συναλλαγών
Δημοσιεύθηκε 11/04/2011 στις 11:20
χρήστη Cerin
Δημοσιεύθηκε 11/04/2011 στις 11:47
χρήστη Igor
Δημοσιεύθηκε 11/04/2011 στις 14:13
χρήστη omat
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
608
Αυθαίρετες ενώνει το Django Μοντέλα
Δημοσιεύθηκε 13/04/2011 στις 10:16
χρήστη julkiewicz
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Συναλλαγή που αρχίζει το Django
Δημοσιεύθηκε 16/04/2011 στις 12:31
χρήστη julkiewicz
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
89
Επιλογή σχετικών foreignkeys στο Django
Δημοσιεύθηκε 19/04/2011 στις 15:21
χρήστη Brian Hicks
ψήφοι
3
απαντήσεις
2
προβολές
4k
Ελέγξτε αν μη nullable το πεδίο είναι μηδενική (Django)
Δημοσιεύθηκε 20/04/2011 στις 02:03
χρήστη julkiewicz
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
470
Django: σύγκριση σε επιπλέον πεδία
Δημοσιεύθηκε 22/04/2011 στις 12:56
χρήστη Andrea
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
3k
Προβολή εικόνων μέσω Item.objects.all στο Django Πρότυπο
Δημοσιεύθηκε 26/04/2011 στις 23:22
χρήστη AAA
Δημοσιεύθηκε 27/04/2011 στις 05:53
χρήστη user469652
Δημοσιεύθηκε 27/04/2011 στις 12:01
χρήστη user469652
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Συγκρίνοντας πεδία αντικειμένου με ORM Django του
Δημοσιεύθηκε 04/05/2011 στις 01:36
χρήστη Cerin
Δημοσιεύθηκε 06/05/2011 στις 20:55
χρήστη Cerin
Δημοσιεύθηκε 08/05/2011 στις 14:43
χρήστη stargazer
ψήφοι
7
απαντήσεις
2
προβολές
857
Django order_by προκαλεί LEFT JOIN
Δημοσιεύθηκε 09/05/2011 στις 22:14
χρήστη Al W
ψήφοι
2
απαντήσεις
2
προβολές
2k
Django Μοντέλα Ομαδοποίηση κατά
Δημοσιεύθηκε 10/05/2011 στις 07:42
χρήστη Srikar Appalaraju
Δημοσιεύθηκε 11/05/2011 στις 00:57
χρήστη rossp
Δημοσιεύθηκε 12/05/2011 στις 23:42
χρήστη zacronos
ψήφοι
9
απαντήσεις
1
προβολές
1k
Αλλαγή Νότια Μετανάστευση Directory
Δημοσιεύθηκε 13/05/2011 στις 14:46
χρήστη Cerin
Δημοσιεύθηκε 14/05/2011 στις 09:30
χρήστη Ben
ψήφοι
3
απαντήσεις
1
προβολές
347
Μήπως JOIN υποστήριξη Django;
Δημοσιεύθηκε 14/05/2011 στις 11:13
χρήστη kelvinfix
Δημοσιεύθηκε 23/05/2011 στις 07:43
χρήστη Nicolae Surdu
Δημοσιεύθηκε 23/05/2011 στις 11:43
χρήστη Jackie
Δημοσιεύθηκε 23/05/2011 στις 20:01
χρήστη Nicolae Surdu
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
558
Django Ερώτημα (αδρανών υλικών και μετρήσεις)
Δημοσιεύθηκε 24/05/2011 στις 19:35
χρήστη Tyler Brock
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
3k
raw_id_fields και ManyToMany στο Django διαχειριστή
Δημοσιεύθηκε 25/05/2011 στις 03:11
χρήστη shacker
Δημοσιεύθηκε 26/05/2011 στις 17:54
χρήστη Nicolae Surdu
Δημοσιεύθηκε 28/05/2011 στις 08:01
χρήστη Jackie
Δημοσιεύθηκε 28/05/2011 στις 19:34
χρήστη Bjorn
Δημοσιεύθηκε 01/06/2011 στις 10:12
χρήστη kb.
Δημοσιεύθηκε 01/06/2011 στις 12:33
χρήστη Jackie
Δημοσιεύθηκε 02/06/2011 στις 16:45
χρήστη Fred Collins
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Django ORM & Μονάδα Εργασίας
Δημοσιεύθηκε 05/06/2011 στις 19:00
χρήστη julkiewicz
Δημοσιεύθηκε 07/06/2011 στις 13:30
χρήστη Finglish
Δημοσιεύθηκε 08/06/2011 στις 10:37
χρήστη Rory
Δημοσιεύθηκε 29/06/2011 στις 16:51
χρήστη TheLifeOfSteve
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
1k
δοκιμή Django των πολυ-db με αυτόματη δρομολόγηση
Δημοσιεύθηκε 30/06/2011 στις 19:31
χρήστη rh0dium
Δημοσιεύθηκε 01/07/2011 στις 14:16
χρήστη orokusaki
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
972
Django-taggit ερώτημα βαθιά σχέση
Δημοσιεύθηκε 02/07/2011 στις 23:10
χρήστη Jonas Geiregat
ψήφοι
198
απαντήσεις
3
προβολές
94k
Τρόπος εκτέλεσης Ή κατάσταση στην Django queryset;
Δημοσιεύθηκε 04/07/2011 στις 05:04
χρήστη Elisa
ψήφοι
0
απαντήσεις
1
προβολές
157
ερώτημα Django για ManyToManyField
Δημοσιεύθηκε 07/07/2011 στις 11:28
χρήστη Fred Collins
ψήφοι
4
απαντήσεις
1
προβολές
930
Django unique_together για postgres: επιβάλλεται από ORM ή DB;
Δημοσιεύθηκε 10/07/2011 στις 20:13
χρήστη jMyles
Δημοσιεύθηκε 13/07/2011 στις 22:50
χρήστη rh0dium
ψήφοι
2
απαντήσεις
1
προβολές
558
Η σωστή σχέση Django μοντέλα
Δημοσιεύθηκε 16/07/2011 στις 10:50
χρήστη Fred Collins
ψήφοι
1
απαντήσεις
1
προβολές
248
Django ManyToMany αμφιβολία
Δημοσιεύθηκε 16/07/2011 στις 21:20
χρήστη Fred Collins
ψήφοι
0
απαντήσεις
2
προβολές
323
χειρισμό συνεδρία Django
Δημοσιεύθηκε 18/07/2011 στις 18:28
χρήστη Jijoy
Δημοσιεύθηκε 26/07/2011 στις 13:19
χρήστη zvikico
ψήφοι
5
απαντήσεις
2
προβολές
1k
Μπορώ να ελέγχουν την GROUP BY στο ORM Django 1.3 του;
Δημοσιεύθηκε 26/07/2011 στις 18:22
χρήστη mockobject
Δημοσιεύθηκε 28/07/2011 στις 19:38
χρήστη Cerin
ψήφοι
12
απαντήσεις
1
προβολές
5k
Πώς να select_related σε αντίστροφη ξένο κλειδί;
Δημοσιεύθηκε 31/07/2011 στις 01:28
χρήστη mpen

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more